Κωνσταντίνα Κωστοπούλου
Καθηγήτρια - Διευθύντρια Εργαστηρίου
Γεώργιος Λαγογιάννης
Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Νταλιάνη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Δεμέστιχας
Επίκουρος Καθηγητής
Σωτήριος Καρέτσος
Επίκουρος Καθηγητής