Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Διευθύντρια Εργαστηρίου Πληροφορικής
Καθηγήτρια, Εργαστήριο Πληροφορικής
+ 30 210 529 4183
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική επιχειρηματκότητα
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών στον αγροτικό χώρο
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής στον αγροτικό χώρο
 • Εργαλεία Παγκόσμιου Ιστού 2.0
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων
 • Ηλεκτρονική μάθηση
 • Τεχνολογίες διαδικτύου
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη τηλεματικών υπηρεσιών στη γεωργία, τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Αναπαράσταση, αποθήκευση και διαχείριση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό.
 • Μεταδεδομένα για τη δομημένη και επαναχρησιμοποιήσιμη διαχείριση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό.