Δρ. Μιχαήλ Μαλιάππης
Αθανάσιος Μακρανδρέου
Σοφία Λένη