Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Τεχνικός Υπεύθυνος ΤΔΔ ΓΠΑ
Μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος ΑΟΑ ΓΠΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ