ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ν. Φράγκος
Εξόρυξη Γνώμης από Ιστοτόπους Αξιολόγησης: Περιπτωσιολογική Μελέτη του Κλάδου Εστίασης
Κ. Κωστοπούλου
2022
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ε. Μπιτάκου
Συλλογή, Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων από Κοινωνικά Δίκτυα κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας COVID-19: Η Μελέτη Περίπτωσης των Οινοποιητικών Επιχειρήσεων
Κ. Κωστοπούλου
2022
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δ. Παπουτσής
Αξιολόγηση της Διαδικτυακής Παρουσίας των Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων
Κ. Κωστοπούλου
2022
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ν. Γουρδομιχάλη
Ανάπτυξη Κινητής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Ημερολογίου-Οδηγού Καλλιέργειας για Εσπεριδοπαραγωγούς
Κ. Κωστοπούλου
2021
Β. Καρανίκας
Αγροτουριστικές Κινητές Ηλεκτρονικές Εφαρμογές: Η Περίπτωση Προβολής του Φυσικού Περιβάλλοντος της Οίτης
Κ. Κωστοπούλου
2021
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Π. Γλάρος
Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Συμμετοχή
Κ. Κωστοπούλου
2021
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ι. Ριζάκος
Ο Ρόλος των μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων στον Αγροτικό Χώρο
Κ. Κωστοπούλου
2021
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Α. Καλογερόπουλος
Ασύρματο δίκτυο αισθητήρων με χρήση τεχνολογίας LORA: εφαρμογή σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Γ. Λαγογιάννης
2021
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Α. Μπαλάν
Αποτίμηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενδυνάμωσης στην τοπική αυτοδιοίκηση – στατιστική ανάλυση
Κ. Κωστοπούλου
2020
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ν. Πάππας
Ψηφιακό υλικό και κινητές ηλεκτρονικές εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των τεχνικών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών
Κ. Κωστοπούλου
2020
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δ. Χαστά
Αξιολόγηση Ευχρηστίας Αγροτικών Κινητών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Κ. Κωστοπούλου
2020
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Π. Σωτηργιαννίδου
Διερεύνηση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Πολιτών βάσει της Ενοποιημένης Θεωρίας Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας – Στατιστική Ανάλυση
Κ. Κωστοπούλου
2020
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Γ. Μικκιού
Διερεύνηση χαρακτηριστικών ιστοτόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις της Ρόδου
Κ. Κωστοπούλου
2019
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Μ. Τερζή
Μάρκετινγκ με μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Αξιολόγηση δράσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις
Κ. Κωστοπούλου
2019
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Τ. Χονδρογεώργος
Η τεχνολογία blockchain στον αγροδιατροφικό τομέα
Κ. Κωστοπούλου
2019
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ι. Φαμπιάτου
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική και γερμανική αγορά οίνου
Κ. Κωστοπούλου
2018
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Χ. Αρκουμάνη
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Η ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση
Κ. Κωστοπούλου
2018
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ν. Τσαμαντάκης
Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση τεχνικών τροφίμων και ποτών
Κ. Κωστοπούλου
2018
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Μ. Μπακάλη
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
Κ. Κωστοπούλου
2018
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Χ. Ξενοκώστας
Εταιρική κοινωνική ευθύνη της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στο Facebook και το Twitter
Κ. Κωστοπούλου
2018
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Μ. Λάππα
Ηλεκτρονική συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και την Ιρλανδία
Κ. Κωστοπούλου
2018
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Α. Τρούμπουλου
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ελληνικές και γαλλικές εταιρείες ζύθου: Η περίπτωση του Facebook
Κ. Κωστοπούλου
2018
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Μ. Δούκα
Δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
Κ. Κωστοπούλου
2018
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δ. Αραμπατζή
Ανάπτυξη και αξιολόγηση κινητής εφαρμογής για τις ασθένειες και τους εχθρούς του βάμβακος
Κ. Κωστοπούλου
2017
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ε. Γκουτζιούπα
Ηλεκτρονική συμμετοχή πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω κινητών εφαρμογών
Κ. Κωστοπούλου
2017
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Α. Τουρκαντώνη
Κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο στο γεωργικό τομέα: Ανάπτυξη κινητής εφαρμογής για ελαιόδεντρα
Κ. Κωστοπούλου
2017
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Η. Παναγοδήμος
Ανάπτυξη πιλοτικής εκπαιδευτικής κινητής εφαρμογής για την υδροπονική καλλιέργεια τομάτας
Κ. Κωστοπούλου
2017
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Α. Παπαγιαννάκη
Εταιρική κοινωνική ευθύνη μέσω διαδικτύου: Μελέτη περίπτωσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων τροφίμων
Κ. Κωστοπούλου
2017
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ρ. Τσικαλά
Μελέτη διαδικτυακής παρουσίας γεωπονικών καταστημάτων: Ανάπτυξη επιχειρηματικού ιστότοπου
Κ. Κωστοπούλου
2017
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Σ. Πλαρινός
Εκπαιδευτική κινητή εφαρμογή στη μελισσοκομία
Κ. Κωστοπούλου
2016
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Α. Λένης
Κινητές εφαρμογές στον αγροτικό τομέα σε Ελλάδα και Σουηδία
Κ. Κωστοπούλου
2016
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Λ. Παρασκευά
Εφαρμογές για κινητές συσκευές στην παραγωγή και εμπορία σιτηρών: Ανάπτυξη εφαρμογής πληροφόρησης για Έλληνες παραγωγούς
Κ. Κωστοπούλου
2015
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ε. Μπάτσος
Αξιολόγηση ελληνικών ηλεκτρονικών αγορών κρασιού: Μελέτη περίπτωσης της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του κρασιού «Καλογιάννη»
Κ. Κωστοπούλου
2015
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ε. Καμπουράκη
Ηλεκτρονικό εμπόριο κρητικών προϊόντων: Μελέτη περίπτωσης της τσικουδιάς Κρήτης
Κ. Κωστοπούλου
2015
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Κ. Καφετζής
Κινητές εφαρμογές στον αγροτικό τομέα
Κ. Κωστοπούλου
2015
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Π. Κωνσταντάς
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών εργαλείων Web0 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Κ. Κωστοπούλου
2014
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ι. Φερεντίνος
Ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών με χρήση εργαλείων κοινωνικής εκπαίδευσης στη γεωργική εκπαίδευση
Κ. Κωστοπούλου
2013
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ