ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Ερευνητικό πρόγραμμα “eIDAS: Electronic Identification and Authentication Services to AUA-Εθνική Συμμετοχή”. Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 2019-2020
  • Πρόγραμμα “Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ”. Πράξη: “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη”. Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2018-2019