Καθ. Αλέξανδρος Σιδερίδης
Καθ. Νικόλαος Λορέντζος
Καθ. Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης
Καθ. Κωνσταντίνος Γιαλούρης
ΕΕΔΙΠ Δημήτριος Κόκκας