Σωτήριος Καρέτσος

Επικ. Καθηγητής


 karetsos@aua.gr
 +302105294203
 Εργαστήριο Πληροφορικής, 1ος Όροφος, Κτ. Ρουσσόπουλου

Σύντομο Βιογραφικό


Ο κ. Σωτήριος Θ. Καρέτσος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ. Καρέτσος έχει προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998), μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2001) και διδακτορικές σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008) μέ θέμα “Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον Αγροτικό Τομέα”. Έχει μακρά επεγγελματική και ερευνητική εμπειρία. Διετέλεσε μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας (Seconded National Expert) και εξωτερικός συνεργάτης στο Joint Research Centre, Ιταλία, Υπάλληλος με σχεση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξωτερικός συνεργάστης στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Είναι Associate Editor στο International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems και έχει διατελέσει μέλος του Editorial Review Board του International Journal of Green Computing. Επίσης, έχει διατελέσει κριτής σε δώδεκα (12) διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ακόμα, έχει διατελέσει κριτής ή/και οργανωτής σε 31 διεθνή συνέδρια και οργανωτής δύο σχολείων νέων ερευνητών. 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών – Αξιοποίηση τεχνολογιών διαδικτύου για ανάπτυξη εφαρμογών (ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης) – Ανάπτυξη κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών – Επιχειρηματικά μοντέλα στην ψηφιακή οικονομία και καινοτομικές υπηρεσίες – Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάλυση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

 

Μαθήματα