SILVANUS

SILVANUS: Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στο πλαίσιο της δράσης GREEN DEAL για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, την ανθεκτικότητα των δασών και την κλιματική αλλαγή

Το έργο SILVANUS, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ Horizon 2020 green deal και συντονίζεται από το Università Telematica Pegaso, περιλαμβάνει 49 εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βραζιλία, την Ινδονησία και την Αυστραλία, με προϋπολογισμό 23 εκατομμυρίων ευρώ για περίοδο 42 μηνών.

Το έργο SILVANUS συγκεντρώνει μια μεγάλη κοινοπραξία διεπιστημονικών εμπειρογνωμόνων από τέσσερις ηπείρους για την αντιμετώπιση της απειλής των δασικών πυρκαγιών και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών έναντι των πυρκαγιών.

Το βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή για τη διαχείριση των δασών για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Το SILVANUS βασίζεται σε εμπειρογνώμονες περιβαλλοντικών, τεχνικών και κοινωνικών επιστημών για την υποστήριξη των περιφερειακών και εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στις αντίστοιχες χώρες τους. Οι επιστήμονες και οι ερευνητές μηχανικοί του SILVANUS θα βοηθήσουν τις αρχές πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν αποτελεσματικά τους δασικούς πόρους, να αξιολογούν τη βιοποικιλότητα, να χρησιμοποιούν
ακριβέστερους δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς και να προωθούν κανονισμούς ασφαλείας μεταξύ του τοπικού πληθυσμού που πλήττεται από πυρκαγιές μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

Καινοτομία
Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, όπου οι δασικές πυρκαγιές γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες και συχνότερες, το SILVANUS στοχεύει να προσφέρει μια νέα τεχνολογική λύση για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της πρόληψης της έναρξης πυρκαγιών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης της ικανότητας επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως κλιματικά, μετεωρολογικά και από συστήματα τηλεπισκόπησης, οδηγώντας στην ανάπτυξη ευφυών μοντέλων πρόβλεψης έναρξης πυρκαγιάς. Τα μοντέλα αυτά θα συμπληρωθούν επιπλέον με τη χρήση επιτόπιων
περιβαλλοντικών αισθητήρων, CCTV και λύσεων πολυφασματικής απεικόνισης για την ανάπτυξη μιας προηγμένης εργαλειοθήκης ανίχνευσης και απόκρισης. Το SILVANUS θα εισαγάγει επίσης τεχνολογίες αισθητήρων που χρησιμοποιούν υποδομές ασύρματης επικοινωνίας μέσω του συντονισμού μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και αυτοματοποιημένων ρομπότ εδάφους για τον συντονισμό της κατάσβεσης της πυρκαγιάς ειδικά στην αρχική φάση.

Στο έργο θα ληφθεί υπόψη η τεχνογνωσία και η εμπειρία των πυροσβεστών και των κατοίκων των περιοχών που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο τους κινδύνους καταστροφικών πυρκαγιών. Το SILVANUS θα ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στις δασικές περιοχές για την αξιολόγηση των δεικτών κινδύνου πυρκαγιάς, την ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για τους πυροσβέστες στη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και την προσομοίωση πραγματικών περιβαλλόντων και σεναρίων διάσωσης. H ευαισθητοποίηση του κοινού θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση φορητών συσκευών για τη συμμετοχή των πολιτών, μαζί με αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειας.

Πιλοτική εφαρμογή και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
Οι καινοτομίες του έργου SILVANUS θα αναπτυχθούν και θα επιδειχθούν συστηματικά σε οκτώ περιφέρειες των κρατών μελών της ΕΕ (Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ελλάδα, Τσεχία, Πορτογαλία,
Κροατία και Ρουμανία). Πρόσθετες δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν επίσης στην Ινδονησία, τη Βραζιλία και την Αυστραλία.

Για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του SILVANUS θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, το έργο θα περιλαμβάνει συστάσεις πολιτικής σχετικά με τη διακυβέρνηση των δασών, συστάσεις στρατηγικής αποκατάστασης του εδάφους και υπηρεσίες οδικού χάρτη αποκατάστασης για τους φυσικούς πόρους.
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του και πέραν αυτής, το SILVANUS θα επικεντρωθεί και στις τρεις συνιστώσες της πυρόσβεσης: πρόληψη και ετοιμότητα, ανίχνευση και αντίδραση, αποκατάσταση και προσαρμογή.

Επιπλέον πληροφορίες στο: https://www.youtube.com/watch?v=t2yPQdFPIaU

Συμμετέχοντες

Università Telematica Pegaso (Pegaso Telematic University), Zanasi&Partners, INTRASOFT International SA, Thales, Fincons Spa, Atos IT Solutions and Services Iberia SL, Dell Technologies, Software Imagination & Vision SRL, CNET Centre for New Energy Technologies SA, AdP Valor – Serviços Ambientais, S.A.,  Terraprima – Serviços Ambientais Sociedade Unipessoal LDA,  3MON, s.r.o., Catalink Limited, Synthesis Center for Research and Education Limited, Expert.AI SpA, ITTI Sp. z o.o., Venaka Treleaf GbR, Massive Dynamic Sweden AB, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Euro-Mediterranean Center on Climate Change), EXUS Software Monoprosopi Etairia Periorismenis Evthinis, RiniGARD d.o.o., Micro Digital d.o.o., Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology), Högskolan I Borås (University of Borås), Geoponiko Panepistimio Athinon (Agricultural University of Athens), Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – Information Technologies Institute, Panepistimio Thessalias (University of Thessaly), Associação do Instituto Superior Técnico Para a Investigação e Desenvolvimento (IST-ID), Veleučilište Velika Gorica (University of Applied Sciences Velika Gorica), Ústav Informatiky Slovenska Akademia VIED (Insitute of Informatics – Slovak Academy of Sciences), Pompiers de l’urgence Internationale (PUI France), The Main School of Fire Service Poland, Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (Regional Strategic Agency for the Eco-sustainable Development of the Territory), LETS Italia SRLS, Parco Naturale Regionale di Tepilora (Regional Natural Park of Tepilora), Fundația Pentru SMURD (SMURD Foundation), Asociația Forestierilor din România (Romainan Forestry Association – ASFOR), Kentro Meleton Asfaleias (Center for Security Studies – KEMEA), Elliniki Omada Diasosis Somateio (Hellenic Rescue Team – HRT), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki), Ospedale Israelitico (Jewish Hospital Rome), Region of Sterea Ellada (Central Greece), Hasicsky zachranny sbor Moravskoslezskeho kraje (Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region), Hrvatska vatrogasna zajednica (Croatian Firefighting Community), Technická Univerzita vo Zvolene (Technical University in Zvolen), Občianske Združenie Plameň Badín (Plamen), Yayasan AMIKOM Yogyakarta (University of AMIKOM Yogyakarta), Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Federal University of Rio de Janeiro)