ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 1. Ι. Φερεντίνος, “Ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών με χρήση εργαλείων κοινωνικής εκπαίδευσης στη γεωργική εκπαίδευση”, ΓΠΑ, 2013.
 2. Π. Κωνσταντάς, “Αξιολόγηση εκπαιδευτικών εργαλείων Web0 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”, ΓΠΑ, 2014.
 3. Κ. Καφετζής, “Κινητές εφαρμογές στον αγροτικό τομέα”, ΓΠΑ, 2015.
 4. Ε. Καμπουράκη, “Ηλεκτρονικό εμπόριο κρητικών προϊόντων: Μελέτη περίπτωσης της τσικουδιάς Κρήτης “, ΓΠΑ, 2015.
 5. Ε. Μπάτσος, “Αξιολόγηση ελληνικών ηλεκτρονικών αγορών κρασιού: Μελέτη περίπτωσης της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης του κρασιού «Καλογιάννη»”, ΓΠΑ, 2015.
 6. Λ. Παρασκευά, “Εφαρμογές για κινητές συσκευές στην παραγωγή και εμπορία σιτηρών: Ανάπτυξη εφαρμογής πληροφόρησης για Έλληνες παραγωγούς”, ΓΠΑ, 2015.
 7. Α. Λένης, “Κινητές εφαρμογές στον αγροτικό τομέα σε Ελλάδα και Σουηδία”, ΓΠΑ, 2016.
 8. Σπ. Πλαρινός, “Εκπαιδευτική κινητή εφαρμογή στη μελισσοκομία”, ΓΠΑ, 2016.
 9. Ρ. Τσικαλά, “Μελέτη διαδικτυακής παρουσίας γεωπονικών καταστημάτων: Ανάπτυξη επιχειρηματικού ιστότοπου”, ΓΠΑ, 2017.
 10. Α. Παπαγιαννάκη, “Εταιρική κοινωνική ευθύνη μέσω διαδικτύου: Μελέτη περίπτωσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων τροφίμων”, ΓΠΑ, 2017.
 11. Η. Παναγοδήμος, “Ανάπτυξη πιλοτικής εκπαιδευτικής κινητής εφαρμογής για την υδροπονική καλλιέργεια τομάτας”, ΓΠΑ, 2017.
 12. Α. Τουρκαντώνη “Κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο στο γεωργικό τομέα: Ανάπτυξη κινητής εφαρμογής για ελαιόδεντρα”, ΓΠΑ, 2017.
 13. Ε. Γκουτζιούπα, “Ηλεκτρονική συμμετοχή πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω κινητών εφαρμογών”, ΓΠΑ, 2017.
 14. Δ. Αραμπατζή, “Ανάπτυξη και αξιολόγηση κινητής εφαρμογής για τις ασθένειες και τους εχθρούς του βάμβακος”, ΓΠΑ, 2017.
 15. Μ. Δούκα, “Δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών”, ΓΠΑ, 2018.
 16. Α. Τρούμπουλου, “Μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ελληνικές και γαλλικές εταιρείες ζύθου: Η περίπτωση του Facebook”, ΓΠΑ, 2018.
 17. Μ. Λάππα, “Ηλεκτρονική συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και την Ιρλανδία”, ΓΠΑ, 2018.
 18. Χ. Ξενοκώστας, “Εταιρική κοινωνική ευθύνη της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στο Facebook και το Twitter”, ΓΠΑ, 2018.
 19. Μ. Μπακάλη, “Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών”, ΓΠΑ, 2018.
 20. Ν. Τσαμαντάκης, “Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση τεχνικών τροφίμων και ποτών”, ΓΠΑ, 2018.
 21. Χ. Αρκουμάνη, “Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Η ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση”, ΓΠΑ, 2018.
 22. Ι. Φαμπιάτου, “Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική και γερμανική αγορά οίνου”, ΓΠΑ, 2018.
 23. Τ. Χονδρογεώργος, “Η τεχνολογία blockchain στον αγροδιατροφικό τομέα”, ΓΠΑ, 2019.
 24. Μ. Τερζή, “Μάρκετινγκ με μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Αξιολόγηση δράσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις”, ΓΠΑ, 2019.
 25. Γ. Μικκιού, “Διερεύνηση χαρακτηριστικών ιστοτόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις της Ρόδου”, ΓΠΑ, 2019.
 26. Π. Σωτηργιαννίδου, “Διερεύνηση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Πολιτών βάσει της Ενοποιημένης Θεωρίας Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας – Στατιστική Ανάλυση”, ΓΠΑ, Ιούνιος 2020.
 27. Δ. Χαστά, “Αξιολόγηση Ευχρηστίας Αγροτικών Κινητών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών”, ΓΠΑ, Ιούλιος 2020.
 28. Ν. Πάππας, “Ψηφιακό υλικό και κινητές ηλεκτρονικές εφαρμογές για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των τεχνικών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών”, ΓΠΑ, Οκτώβριος, 2020.
 29. Α. Μπαλάν, “Αποτίμηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενδυνάμωσης στην τοπική αυτοδιοίκηση – στατιστική ανάλυση”, ΓΠΑ, Νοέμβριος, 2020.
 30. Ι. Ριζάκος, “Ο Ρόλος των μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων στον Αγροτικό Χώρο”, ΓΠΑ, Φεβρουάριος 2021.