Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

2020

 • Kosmides, P., Demestichas, K., Avgerinakis, K., Trouva, E., Bianchi, S., Barisone, A., … & Pedzierska, M. (2020, November). Bringing Trust to Autonomous Mobility. In 2020 AEIT International Conference of Electrical and Electronic Technologies for Automotive (AEIT AUTOMOTIVE) (pp. 1-6). IEEE.
 • Demestichas, K., Hoang, T. B. N., Mothe, J., Teste, O., & Ullah, M. Z. (2020, July). Prediction and Visual Intelligence for Security Information: The PREVISION H2020 Project. In CIRCLE 2020 (Vol. 2621).
 • Müller, W., Pallmer, D., Mühlenberg, D., Loumiotis, I., Remoundou, K., Kosmides, P., & Demestichas, K. (2020, April). Reasoning with small data samples for organised crime. In Artificial Intelligence and Machine Learning for Multi-Domain Operations Applications II (Vol. 11413, p. 114130D). International Society for Optics and Photonics.
 • Müller, W., Pallmer, D., Mühlenberg, D., Loumiotis, I., Remoundou, K., Kosmides, P., & Demestichas, K. (2020, April). Machine learning for discovery analytics to support criminal investigations. In Big Data II: Learning, Analytics, and Applications (Vol. 11395, p. 1139504). International Society for Optics and Photonics.
 • Peppes, N., Alexakis, T., Adamopoulou, E., Remoundou, K., & Demestichas, K. (2020). A Semantic Engine and an Ontology Visualization Tool for Advanced Crime Analysis. Procedia Computer Science, 176, 1829-1838.
 • K. Demestichas, T. Alexakis, N. Peppes, K. Remoundou, I. Loumiotis, W. Muller, and K. Avgerinakis, “Prediction and Visual Intelligence Platform for Detection of Irregularities and Abnormal Behaviour”, at the Workshop on Machine Learning for Trend and Weak Signal Detection in Social Networks and Social Media (TWSDetection 2020), Toulouse, France, 27-28 February 2020.
 

2019

 • Costopoulou C., Ntaliani M., Ntalianis F.(2019). “Social media in Greek and German wineries¶ websites”. 2018 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2018.
 • Costopoulou C., Ntaliani M., Ntalianis F.(2019). “CSR in food and beverage industry: The Greek case”. 2018 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2018.
 • Μ. Νταλιάνη, Κ. Κωστοπούλου, Κ. Δεμέστιχας (2019). Αγροτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τη χρήση drones και γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων,  Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης, Αθήνα, 11-13 Δεκεμβρίου.
 • Α. Τρούμπουλου,
  Κ. Κωστοπούλου, Ε. Παπαδοπούλου (2019).
  Social media marketing: The use
  of Facebook in Greek brewery , 
  International Conference on Business & Economics of the Hellenic
  Open University
  , Athens, 22-23 February.

 

2018

 • Κ. Κωστοπούλου, Σ. Καρέτσος, M. Νταλιάνη (2018). Ηλεκτρονικές οινοποιητικές επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία,  Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής
  Οικονομίας Αγροτικής Οικονομίας
  με θέμα “Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή”, σελ. 98-99, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου.
 • Οικονομίας Αγροτικής Οικονομίας με θέμα “Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή”, σελ. 98-99, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου.
 • Δ. Αραμπατζής, Κ. Κωστοπούλου, Α. Ευθυμίου (2018). Ανάπτυξη και αξιολόγηση κινητής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τις ασθένειες και τους εχθρούς του βάμβακος,  Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας Αγροτικής Οικονομίας με θέμα “Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή”, σελ. 121-122, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου. 
 • Σ. Καρέτσος, Κ. Κωστοπούλου, Μ. Νταλιάνη (2018). Παρούσα κατάσταση και προοπτικές των αγροτικών κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών: Διερεύνηση των ελληνικών εφαρμογών,  Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας με θέμα “Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη
 • ψηφιακή εποχή”, σελ. 119-120, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου.
 • D. Arampatsis, C. Costopoulou, A. Efthymiou (2018). Development and evaluation of a smartphone applications for sustainable production: The case of cotton,  in Proc. of the XIV International Conference on Protection and Restoration of the Environment International Conference on Protection and Restoration of the Environment, pp. 334-340, Thessaloniki, Greece, 3-6 July.
 

2017

 • Sideridis A.B., Pimenidis E., Costopoulou K., Yialouris C.P., Ntaliani M., Savvas I., Maliappis M., Karetsos S., Tsiafoulis S., Protopappas L., Chatziandreou A.(2017). “Cross-border e-government authentication services”. CEUR Workshop Proceedings 2030 850-864.
 • A.B. Sideridis, C. Costopoulou, C. Yialouris, I. Savvas, M. Maliappis, M., Ntaliani, S. Karetsos, S.Tsiafoulis, L. Protopappas, A. Chatziandreou (2017). Cross-Border e-Government Authentication Services,  in Proc. of the 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), pp. 850-864, Crete Island, Greece, 21-24 September.
 • Β. Πετρούδης, Κ. Κωστοπούλου, Μ. Νταλιάνη (2017). Εταιρική κοινωνική ευθύνη μέσω διαδικτύου στις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, Athens, Greece, 21-22 April.


2016

 • Κωνσταντάς, Π.,
  Κωστοπούλου, Κ., Καρέτσος, Σ., Παπαδόπουλος, Γ. (2016). Εκπαιδευτικά Εργαλεία
  Web 2.0 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα
  Πρότυπα και την Ποιότητα με θέμα «Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την
  Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση»
  , 27 και 28 Μαΐου 2016,
  Θεσσαλονίκη

 

2015

 • Maliappis M., Kremmydas D.(2015). “An online analytical processing (OLAP) database for agricultural policy data: A Greek case study”. CEUR Workshop Proceedings 1498 214-225.
 • Liapakis A., Costopoulou C., Sideridis A. (2015). “The corporate social responsibility in the Greek agrifood sector”. CEUR Workshop Proceedings 1498 500-508.
 

2013

 • Maliappis, M.T. and A.B. Sideridis, C.P. Yialouris (2013) Knowledge Versioning Management in Agriculture: Implementation and Application to Pest Management. Proc of the International Conference: Agricultural Informatics 2013 The past, present and future of agricultural informatics. Debrecen 8-9 November 2013. pp.13-22.
 • Ferentinos, J., Koutsouris, A., Costopoulou, C. & M. Ntaliani (2013) Enhancing agricultural training using blogs: the Greek case. In: Proc. of the 1st International Conference on Computer Supported Education: Recent Techniques in Educational Science, WSEAS International Conferences, 14-16 May 2013, Athens, Greece: 115-119
 • A. Sideridis, G. Economou, L. Kazakopoulos, C. Costopoulou, M. Ntaliani and A. Papastavrou, “Supporting innovative training for agronomists of medicinal plants”, 1st Medicinal Crops 2011 (MEDICROPS11), Medicinal Crops (Plants & Mushrooms): Challenges and Prospects for Sustainable Development in Small-scale Farming, Conference Proceedings
  sponsored by the OECD Co-operative Research Programme on BIological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems 
  , pp. 187-192, 2013
 • C. Costopoulou, M. Koukouli and A.B. Sideridis, “The deployment of an online organic medicinal crop system: The BIO@GRO case”, 1st Medicinal Crops 2011 (MEDICROPS11), Medicinal Crops (Plants & Mushrooms): Challenges and Prospects for Sustainable Development in Small-scale Farming, Conference Proceedings sponsored by the OECD Co-operative Research Programme on Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems, pp. 207-213, 2013.
 • J. Ferentinos, A. Koutsouris, C. Costopoulou, M. Ntaliani (2013). Enhancing Agricultural Training Using Blogs: the Greek Case,  “Recent Techniques in Educational Science”, Proc. of the 1st International Conference on Computer Supported Education, WSEAS International Conferences, pp. 115-119, Athens, Greece 14-16.
 

2011

 • M. Ntaliani, C. Costopoulou (2011). Combining Online Learning Tools for E-government: the Rural Inclusion Platform,  in Proc. of the 3rd Conference on Informatics in Education, Athens, Greece, pp. 650-657.
 • M. Ntaliani, C. Costopoulou, A.M. Luccini, A. Sideridis (2011). Collaborative Training for Agricultural Public Authorities for Innovative Provision of Information and Services,  European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment / World Congress on Computers in Agriculture (EFITA/WCCA).

2010
 • C. Costopoulou, M. Koukouli, A.B. Sideridis (2011). The deployment of an online organic medicinal crop system: The BIO@GRO case,  in Proc. of the 1st Medicinal Crops 2011
  (MEDICROPS11), International Conference on Medicinal Crops (Plants & Mushrooms): Challenges and Prospects for Sustainable Development in Small-scale
  Farming
  , Athens, Greece, 9-12 A. Sideridis, G. Economou, L. Kazakopoulos, C. Costopoulou,

 • M. Ntaliani, A. Papastavrou (2011). Supporting innovative training for agronomists of medicinal plants, in Proc. of the 1st Medicinal Crops 2011 (MEDICROPS11), International Conference on Medicinal Crops (Plants & Mushrooms): Challenges and Prospects for Sustainable Development in Small-scale Farming, Athens, Greece, 9-12
   


2009

Μ. Ntaliani, S. Karetsos, C. Costopoulou, “Accessing e-government services via TV”. In: Proc of the 3rd International Conference on e-Democracy: Next Generation Society-Technological and Legal Issues, 23-25 September, Athens, Greece, 2009.

S. Sotiriou, N. Manouselis, A. Tzikopoulos, C. Costopoulou, A.B. Sideridis (2009). Towards Teacher Competence on Metadata and Online Resources: the Case of Agricultural Learning Resources,  in Proc. of the Joint International Agricultural Conference (JIAC) 2009, Wageningen, The Netherlands.

N. Manouselis, V. Tzoumis, A. Tzikopoulos, C. Costopoulou, A.B. Sideridis (2009). Populating an Observatory of e-Government Services for Rural Areas: Analysing the Greek Services, 
in Proc. of the Joint International Agricultural Conference (JIAG) 2009, Wageningen, The Netherlands.


2008

M. Maliappis, K. Ferentinos, “Evaluation Methodology of a Web-based Greenhouse Intelligent Management System”,  in the Proc. of 4th International Conference on Information & Communications Technologies in Bio & Earth Sciences (HAICTA 2008), Athens, Greece, September 2008.

E. Antonopoulou, S. Karetsos, M. Maliappis, A. Sideridis, “A Prototype DSS for Major Field Crops”,  in the Proc. of 4th International Conference on Information & Communications
Technologies in Bio & Earth Sciences (HAICTA 2008)
, Athens, Greece, September 2008.

C. Pontikakos, T.A. Tsiligiridis, M.T. Maliappis and M. Drougka (2008). Location Aware expert system design for olive fruit fly spray control. In Proceedings of the 4th International Conference on Information & Communications Technologies in Bio & Earth Sciences (HAICTA 2008), Athens, Greece, September 2008.


2007

 • M.T. Maliappis, “Technological aspects of using agricultural ontologies”, in the Proc. of the 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research (MTSR’07), Corfu, Greece, October 2007 
 • M.T. Maliappis, “Investigating Ontology Development and Usage in Horticultural Production”, in the Proc. of the EFITA/WCCA 2007 Conference on “Environmental and rural sustainability through ICT”, Glaskow, UK, July 2007.
 • Ntaliani, M., Karetsos, S., Costopoulou, C., Harizanis, P., Kaloudis, S. and Passam, H. (2007). Proceedings of the 2nd Conference “Electronic Democracy” of the Hellenic Scientific Council for Information Society, Athens March 2006, 143-151. Supporting agricultural e-governance.

2006

 • M.T. Maliappis, “Knowledge Management for Dissemination. The Case of Agricultural Sector”, in Proc. of 3rd HAICTA International Conference on: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agro environment and Food Technology, Volos, Greece, September 2006
 • M.T. Maliappis, K.P. Ferentinos, H.C. Passam, A.B. Sideridis and T.A. Tsiligiridis (2006). A web-based intelligent decision support system for low-technology greenhouses, 4th World Congress on Computers in Agriculture, July 24-26, Orlando, Florida, U.S.A., July 2006.
 • Maliappis M.T., Ferentinos K.P., Passam H.C., Sideridis A.B., Tsiligiridis T.A.(2006). “A web-based intelligent decision support system for low-technology greenhouses”. Computers in Agriculture and Natural Resources – Proceedings of the 4th World Congress  451-455.
 • A.B. Sideridis, S.T. Karetsos, C.I. Costopoulou and C.P. Yialouris, 2006. Alternatives to Traditional Farming by e-Government Services. In proceeding of the 3rd International Conference HAICTA 2006: Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment  and Food Technology.Volos 20-23 September 2006. (editors: Tzortzios S, Dalezios N.R., Samaras N.) pp 205-213.
 • Ε. Φραγκιαδάκη,  Ι. Χατζηγεωργίου, Κ. Κωστοπούλου, Ι. Πουλοπούλου, Ο. Τζαμαλούκας, Ε. Ξυλούρη, Α. Σιδερίδης “Bio@gro”: μία διαδικτυακή πύλη (portal) που στοχεύει στην προώθηση και ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Φεβρουάριος 2006, Αθήνα (Πρακτικά, σελ. 214-215).

 

2004

 • Antonopoulou, E., Koumpouros, Y., Malliappis, M., Passam, H., Sideridis, A. B., Vlachos, I. and Yialouris, C. (2004) In: “Information Systems and Innovative Technologies in Agriculture, Food and Environment”, Proceedings of the Second International Conference of the Hellenic Association of ICT (HAICTA), Thessaloniki, 2004, vol. 2, 231-234.  A horticultural ontology.

2002

 • S. Karetsos, C. Costopoulou, M. Lambrou, V. Zorkadis (2002). The use of intelligent agents in the e-agribusiness environment,  in Proc. of the 1st Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment on “The impact of ICT in agriculture, food and environment” (HAICTA 2001), 19-26, Athens, Greece.

2001

 • C. Costopoulou, C.A. Xagoraris (2001). An Internet commerce application for Greek hive products,  in Proc. of the 75th Seminar of the European Association of Agricultural Economics on “E-commerce and electronic markets in agribusiness and supply chains”, 261-267, Bonn, Germany.
 • C. Costopoulou, S. Karetsos (2001). The broker role in agricultural electronic commerce,  in Proc. of the 3rd European Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment (EFITA 2001), 2, 421-426, Montpellier, France.
 • I. Vlachos, C. Costopoulou, B.D. Mahaman, A.B. Sideridis (2001). E-commerce opportunities between African countries & European Union,  in Proc. of the 3rd European Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment (EFITA 2001), 2, 421-426, Montpellier, France.
 • C. Costopoulou, S. Kaloudis (2001). Internet commerce in timber trading,  in Proc. of the 2001 International Conference on “The development of agricultural information management, technology and markets in the 21st century”, International Association for Agricultural Information Specialists, Beijing, China.
 • C. Costopoulou, A.B. Sideridis, I.V. Filis (2001). Electronic Center to Support Greek Sericultive,  in Information Systems for the Agricultural Sector, Selection of papers of the 2nd special conference of HELORS, 152-163, New Technologies Publisher: Athens (in Greek).

2000

 • C. Costopoulou, A.B. Sideridis, I.V. Filis (2000). The Greek beekeeping information network,  in Proc. of the XIV Memorial CIGR World Congress on “IT in agriculture”, 996-1001, Japan Association of International Commission of Agricultural Engineering, Tsukuba, Japan.
 • C. Costopoulou, C. Daliani (2000). Web-Based applications of
  Agricultural e-learning,  in Proc of the
  2nd National Conference with International Participation on ICT in Education
  ,
  New Technologies Publisher, 193-201, Patras, Greece (in Greek)