Δημοσιεύσεις σε Βιβλία - Συλλογές Άρθρων

2021

 • Demestichas K. et al. (2021) Evolving from Data to Knowledge Mining to Uncover Hidden Relationships. In: Akhgar B., Kavallieros D., Sdongos E. (eds) Technology Development for Security Practitioners. Security Informatics and Law Enforcement. Springer, Cham. 
 • Demestichas K. et al. (2021) Detection of Irregularities and Abnormal Behaviour in Extreme-Scale Data Streams. In: Akhgar B., Kavallieros D., Sdongos E. (eds) Technology Development for Security Practitioners. Security Informatics and Law Enforcement. Springer, Cham. 


2018

 • Liapakis A., Costopoulou C., Tsiligiridis T., Sideridis A.(2018). “Studying corporate social responsibility activities in the agri-food sector: The Greek case”. Corporate Social Responsibility: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications  1560-1573.


2017

 • Gerakos K., Maliappis M., Costopoulou C., Ntaliani M.(2017). “Electronic authentication for university transactions using eIDAS”. Communications in Computer and Information Science 792 187-195.
 • Kremmydas, D., Maliappis, M., Nellas, L., Polymeros, A., Rozakis, S., & Tsiboukas, K. (2017, September). CAP 2020 Regionalization Design: A Decision Support System. In International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food & Environment (pp. 84-96). Springer, Cham.
 • Costopoulou C., Ntalianis F., Ntaliani M., Karetsos S., Gkoutzioupa E.(2017). “e-Participation provision and demand analysis for greek municipalities”. Communications in Computer and Information Science 792 3-14.
 • Κ. Κωστοπούλου, Μ. Νταλιάνη, Σ. Καρέτσος (2017). H πρόκληση των κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών στον αγροτικό τομέα,  Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή “Γεωργίου Σ. Οικονόμου”, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 315-326.
 • K. Gerakos, M. Maliappis, C. Costopoulou, M. Ntaliani (2017). Electronic authentication for University transactions using eIDAS, Communications in Computer and Information Science (CCIS), Vol. 792, pp. 124-133, Springer, Cham.


2015

 • Ntaliani M., Costopoulou C., Karetsos S., Molhanec M.(2015). “Citizen e-Empowerment in Greek and Czech municipalities”. Communications in Computer and Information Science 570 124-133.
 • Costopoulou C., Molhanec M.(2014). “Evolution towards mobile government: The Greek and the Czech cases”. Communications in Computer and Information Science 441 183-191.


2014

 • Karetsos S., Ntaliani M., Costopoulou C.(2014). “Mobile learning: An android app using certified content”. Communications in Computer and Information Science 441 123-131.


2012

 • Karetsos S., Ntaliani M., Costopoulou C., Sideridis A.B.(2012). “Untangling public service usage for agribusinesses with dialogic e-government”. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering 99 LNICST 120-125.
 • Ntaliani M., Costopoulou C., Sideridis A.B.(2012). “Alleviating SMEs’ administrative burdens: The rural inclusion initiative”. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering 99 LNICST 237-244.

2011

 • Costopoulou C., Ntaliani M., Karetsos S., Tambouris E., Tarabanis K.(2011). “Towards electronic and mobile government service provision for agriculture”. Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications  262-286.

2010

 • Costopoulou C., Ntaliani M.(2010). “Measuring administrative burdens of e-government services for rural SMEs”. Communications in Computer and Information Science 112 CCIS 435-442


2009

 • Maliappis M., (2009). “Using agricultural ontologies”. Metadata and Semantics  493-498


2008

 • Manouselis N., Costopoulou C.(2008). “Overview of design options for neighborhood-based collaborative filtering systems”. Personalized Information Retrieval and Access: Concepts, Methods and Practices  30-54
 • Manouselis N., Kastrantas K., Tzikopoulos A., Costopoulou C., Sideridis A.(2008). “Implementing an e-Government observatory for rural SMEs”. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 5288 LNAI 583-592
 • Manouselis N., Costopoulou C.(2008). “Studying research on e-markets during 1995-2005”. Communications in Computer and Information Science 19 497-506
 • Manouselis N., Costopoulou C.(2008). “Preliminary study of the expected performance of MAUT collaborative filtering algorithms”. Communications in Computer and Information Science 19 527-536
 • Patrikakis C.Z., Koukouli M., Costopoulou C., Sideridis A.B.(2008). “Content requirements identification towards the design of an educational portal”. Communications in Computer and Information Science 19 253-260
 • Manouselis N., Costopoulou C.(2008). “Pilot evaluation of an online observatory of agricultural electronic markets”. Communications in Computer and Information Science 19 684-693


2006

 • Manouselis N., Costopoulou C.(2006). “Towards a design process for integrating product recommendation services in e-markets”. Artificial Intelligence and Integrated Intelligent Information Systems: Emerging Technologies and Applications  398-417


2002

 • Costopoulou C.I., Passam H.C.(2002). “The potential for electronic marketing of Greek perishable produce”. Acta Horticulturae 579 665-669