• Τίτλος: Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από Έλληνες αγρότες

Περιγραφή: Η μελέτη διερευνά τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους Έλληνες αγρότες.

Μεθοδολογία: Συλλογή ερωτηματολογίων από δείγμα Ελλήνων Αγροτών. Ενδεικτικό μέγεθος δείγματος: 100.

Σημείωση: για την αποφυγή συμμετοχής αγροτών πολλαπλές φορές στο δείγμα, ενδείκνυται η συλλογή να γίνεται σε ξεχωριστούς νομούς της χώρας ή για ξεχωριστούς κλάδους (π.χ. μελισσοκόμοι, αμπελουργοί).

 

  • Τίτλος: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαίδευση γεωπόνων

Περιγραφή: Η μελέτη διερευνά τις δυνατότητες και τις χρήσεις της επαυξημένης πραγματικότητας για τον αγροτικό χώρο και εστιάζει στην εκπαίδευση των γεωπόνων με την ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής.

Μεθοδολογία: Ανάπτυξη πιλοτικής εκπαιδευτικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Η πιλοτική εφαρμογή αξιολογείται από δείγμα φοιτητών του ΓΠΑ. Ενδεικτικό μέγεθος δείγματος: 30.