Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1989. Βασική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Πληροφορικής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών πάνω σε θέματα Πληροφορικής, έτσι ώστε ο απόφοιτος του Γ.Π.Α. να μπορεί να αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ως εργαλείο στην εξάσκηση του επαγγέλματός του. Στους σκοπούς του Εργαστηρίου Πληροφορικής περιλαμβάνεται η έρευνα τόσο σε θέματα Γεωργικής Πληροφορικής, όσο και σε γενικότερα θέματα Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών.

Στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών, το προσωπικό του Εργαστηρίου Πληροφορικής λειτουργεί συμβουλευτικά προς όλα τα Εργαστήρια του Γ.Π.Α. και αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού για να καλύψει τις μηχανογραφικές ανάγκες του Πανεπιστημίου. Επίσης έχει κατά καιρούς διοργανώσει διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Πληροφορικής για ανέργους πτυχιούχους και εργαζόμενους σε διάφορες υπηρεσίες, όπως σε Τράπεζες και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, το Εργαστήριο διαθέτει τον εξοπλισμό του στους φοιτητές του Γ.Π.Α. για την πρακτική τους εξάσκηση στα πλαίσια του βασικού προγράμματος σπουδών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Special Issue “Digital Transformation of Agriculture and Rural Areas”

Tthe aim of this Special Issue is to highlight how digital technologies could have a significant contribution towards the transformation of agriculture and rural areas in order to achieve sustainability. Recent advancements such as artificial intelligence, cloud computing, machine learning, blockchain as well as smart mobile devices and mobile applications (apps) could provide new perspectives, improvements, and solutions needed to be successfully applied for the purposes of Agriculture 4.0 and smart rural communities. We are searching for original high-quality research articles and the latest advances in the theoretical or practical aspects of the aforementioned fields. The Special Issue will also accept and review articles that have a thorough methodology and results.
Guest Editors
Prof. Dr. Constantina Costopoulou
Dr. Sotiris Karetsos
Assis. Prof. Dr. Maria Ntaliani
Assis. Prof. Dr. Konstantinos Demestichas