Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διευθύντρια Εργαστηρίου Πληροφορικής Αναπλ. Καθηγήτρια
+30 2105294183
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών στον αγροτικό χώρο
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής στον αγροτικό χώρο
 • Εργαλεία Παγκόσμιου Ιστού 2.0
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εργαλεία ανάλυσης δεδομένων
 • Ηλεκτρονική μάθηση
 • Τεχνολογίες διαδικτύου
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη τηλεματικών υπηρεσιών στη γεωργία, τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την περιφερειακή ανάπτυξη
 • Αναπαράσταση, αποθήκευση και διαχείριση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Μεταδεδομένα για τη δομημένη και επαναχρησιμοποιήσιμη διαχείριση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό