Ο Δρ. Αναστάσιος Λιαπάκης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού και της Ανάλυσης & Σχεδίασης Συστημάτων Λογισμικού. Έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στη Πληροφορική με κατεύθυνση την Ανάλυση & Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων από το ίδιο Εργαστήριο. Η Διδακτορική του Έρευνα έλαβε Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις Δομές Δεδομένων, στην Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, στη Μηχανική της Γνώσης, στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, στις Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης, στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και στην Ανάλυση Συναισθήματος σε προβλήματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Οικονομικά και το Μάρκετινγκ. Έχει αξιόλογο συγγραφικό έργο σε Εθνικά/Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά/Συνέδρια με κριτές και η δημοσιευμένη του έρευνα έχει λάβει σημαντικό αριθμό διεθνών ετεροαναφορών. Αποτελεί μέλος ερευνητικής ομάδας σε ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό Έργο στον τομέα της Πληροφορικής με εφαρμογές στη Γεωργία, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί σε τρία μεγάλα ερευνητικά έργα Πληροφορικής, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία τέσσερα έτη, παράλληλα με τις ερευνητικές του δραστηριότητες διδάσκει μαθήματα Πληροφορικής, Προγραμματισμού,
Ανάλυσης Δεδομένων καθώς και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.