Σωτήριος Καρέτσος, Επικ. Καθηγητής

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτορικό: “Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον Αγροτικό Τομέα”, Εργαστήριο Πληροφορικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα”, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2001. 

Πτυχίο: “Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας” Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1998.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών στη Γεωπονία

Αξιοποίηση τεχνολογιών διαδικτύου για ανάπτυξη αγροτο-κεντρικών εφαρμογών (ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης)

Ανάπτυξη κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποστήριξη της γεωργίας και του αγροτικού χώρου 

Επιχειρηματικά μοντέλα στην ψηφιακή οικονομία και καινοτομικές υπηρεσίες

Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάλυση Επιχειρηματικών Διαδικασιών με έμφαση στην Γεωπονία και στον αγροτικό τομέα

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Π.15    C. Costopoulou, S. Karetsos, M. Ntaliani, “Investigating Educational Mobile Apps for Agriculture”, International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (2020, υπό έκδοση).

 Π.14     M. van der Velde, B. Baruth, A. Bussay, A. Ceglar, S. Garcia Condado, S. Karetsos, R. Lecerf, R. Lopez, A. Maiorano, L. Nisini, L. Seguini & M. van den Berg. “In-season performance of European Union wheat forecasts during extreme impacts”, Nature, Scientific Reports 8(1): 15420, 2018.

 Π.13      M. Ntaliani, C. Costopoulou, S. Karetsos, “Investigating the mobile side of e-Participation”, International Journal of Electronic Governance, 9(3-4), 210-228, 2017.

 Π.12      C. Costopoulou, M. Ntaliani, S. Karetsos, “Studying mobile apps for agriculture”, IOSR Journal of Mobile Computing & Application, 3(6), 44-49, 2016.

 Π.11      S. Karetsos, C. Costopoulou, A. Sideridis, “Developing a smartphone app for m-government in agriculture”, Journal of Agricultural Informatics, 5(1), 1-8, 2014.

 Π.10      M. Ntaliani, C. Costopoulou, S. Karetsos, “Broadening access to e-Government via TV”, International Journal of Computer and Information Technology, 3(5), 869-876, 2014.

 Π.9      S. Karetsos, C. Costopoulou, N. Manouselis, “Modeling an e-Government Observatory for Rural SMEs using UML with RUP”, Operational Research: an International Journal. Springer.  Springer. Vol. 11, Nο 1 (2011), pp. 59-75, ISSN 1866-1505.

 Π.8     M. Ntaliani, C. Costopoulou, S. Karetsos, E. Tambouris, K. Tarabanis, “Agricultural e-Government Services: an Implementation Framework and Case Study”, Computers and Electronics in Agriculture. Elsevier, No70 (2010), pp 337 – 347. ISSN 0168-1699.

 Π.7      E. Antonopoulou, S. Karetsos, M. Maliappis, A. Sideridis, “Web and Mobile Technologies in a Prototype DSS for Major Field Crops”, Computers and Electronics in Agriculture. Elsevier, No70 (2010), pp 292 – 301. ISSN 0168-1699.

 Π.6     M. Ntaliani, C. Costopoulou, N. Manouselis, S. Karetsos, “M-government services for rural SMEs”, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics. Inderscience Publishing, Vol 2, No 4, (2009), pp. 407-423. ISSN 1751-911X.

 Π.5       S. Karetsos, C. Costopoulou, M. Ntaliani, “Building a virtual community for organic agriculture”, International Journal of Web-Based Communities. Inderscience Publishing. Vol 4, No 3, (2008), pp. 366-383. ISSN 1477­8394.

 Π.4       M. Ntaliani, C. Costopoulou, S. Karetsos, “Mobile government: A challenge for agriculture”, Government Information Quarterly. Elsevier, 25 (2008), pp. 699-716. ISSN
0740-624
X.

 Π.3     Σ. Καρέτσος, Κ. Κωστοπούλου, Μ. Νταλιάνη, “Μοντέλο Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω Κινητών Τηλεφώνων στον Αγροτικό Τομέα”, Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα (Geotechnical Scientific Issues). ΓΕΤ.Ε.Ε., 19 (2008), pp. 43-54. ISSN 1105-9478.

 Π.2      S. Karetsos, C. Costopoulou, A. Sideridis, C. Patrikakis M. Koukouli, “Bio@groAn online multilingual organic agriculture eservices platform“, Information Services and Use. IOS Press, 27 (2007) 123–132. ISSN 0167-5265.

 Π.1        C.Ι. Costopoulou, M.Α. Lambrou, S.T. Karetsos, “A multi-agent system for Internet middlemen in B2B environment: A case study in agribusiness”, International Journal of Applied Systemic Studies. Inderscience Publishing. Vol 1, No 4, (2007), pp. 398-415. ISSN 1751-0589.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡΘΡΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ)

 

Β.9      C. Costopoulou, F. Ntalianis, M. Ntaliani, S. Karetsos, E. Gkoutzioupa, “e-Participation provision and demand analysis for Greek municipalities”, in e-Democracy: Privacy-Preserving, Secure, Intelligent eGovernment Services, S. Katsikas, V. Zorkadis (Eds.), Communications in Computer and Information Science (CCIS), Vol. 792, pp. 187-195, Springer, Cham, 2017.

 Β.8   Κ. Κωστοπούλου, Μ. Νταλιάνη, Σ. Καρέτσος, “H πρόκληση των κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών στον αγροτικό τομέα”, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή “Γεωργίου Σ. Οικονόμου”, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 315-326, 2017.

 Β.7    M. Ntaliani, C. Costopoulou, S. Karetsos, M. Molhanec, “Citizen e-Empowerment in Greek and Czech municipalities”, in e-Democracy: Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms, Communications in Computer and Information Science (CCIS), Vol. 570, pp. 3-14, Springer, Cham, 2015.

 Β.6       Κ. Κωστοπούλου, Σ. Καρέτσος, Μ. Νταλιάνη, “Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω τηλεόρασης”, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή “Εμμανουήλ Κονδύλη”,
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά, σελ. 275-296, 2014 (ISBN 978-960-6897-05-4).

 Β.5         S. Karetsos, M. Ntaliani, C. Costopoulou, “Mobile Learning: An Android App Using Certified Content”, E-Democracy, Security, Privacy and Trust in a Digital World, Communications in Computer and Information Science, Volume 441, 2014, pp 123-131, ISBN: 978-3-319-11709-6

 Β.4         S. Karetsos, M. Ntaliani, C. Costopoulou, A. Sideridis, “Untangling public service usage for agribusinesses with dialogic e-government”, in Global Security, Safety and Sustainability & e-Democracy, H. Jahankhani et al. (Eds.), Lectures Notes of the Institute for Computer Sciences (LNICST), Vol. 99, pp. 120-125, Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.

 Β.3         C. Costopoulou, M. Ntaliani, S. Karetsos, E. Tambouris, K. Tarabanis, “Towards electronic and mobile government service provision for agriculture”, in Agricultural and Environmental Informatics, Governance, and Management: Emerging Research Applications, Z. Andreopoulou, B. Manos, N. Polman, D. Viaggi (Eds.), pp. 262-286, IGI Global, 2011.

 Β.2        Κ. Κωστοπούλου, Σ. Καρέτσος, Μ. Νταλιάνη, “Υποστήριξη της ελληνικής Βιολογικής Γεωργίας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών”, Καινοτόμες Εφαρμογές της Πληροφορικής
στον Αγροτικό Τομέα και στο Περιβάλλον (Τόμος Ερευνητικών Εργασιών)
, Λ. Ηλιάδης κ.ά. (Eds.), σελ. 79-93, Θεσσαλονίκη, 2006 (ISBN 960-89024-0-1).

 Β.1         Σ. Καρέτσος, Κ. Κωστοπούλου, “Διαδικτυακά επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου για τον αγροτικό τομέα”, Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Ν. Ματσατσίνης (Ed.), Αθήνα, σελ. 193-204, 2001. (Επιλογή άρθρων από το 2ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, 12-14 Οκτωβρίου 2000).

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ)

Σ.30    Σ. Καρέτσος, Κ. Κωστοπούλου, Μ. Νταλιάνη, “Παρούσα κατάσταση και προοπτικές των αγροτικών κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών: Διερεύνηση των ελληνικών εφαρμογών” (εκτεταμένη περίληψη), Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας με θέμα “Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή”, σελ. 119-120, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου, 2018.

Σ.29    Κ. Κωστοπούλου, Σ. Καρέτσος, M. Νταλιάνη, “Ηλεκτρονικές οινοποιητικές επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία” (εκτεταμένη περίληψη), Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας Αγροτικής Οικονομίας με θέμα “Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή”σελ. 98-99, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου, 2018. 

Σ.28       A.B. Sideridis, C. Costopoulou, C. Yialouris, I. Savvas, M. Maliappis, M., Ntaliani, S. Karetsos, S. Tsiafoulis, L. Protopappas, A. Chatziandreou, “Cross-Border e-Government Authentication Services”, in Proc. of the 8th  International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), pp. 850-864, Crete Island, Greece, 21-24 September, 2017.

Σ.27       Π., Κωνσταντάς, Κ. Κωστοπούλου, Σ. Καρέτσος, Γ. Παπαδόπουλος, “Εκπαιδευτικά Εργαλεία Web 2.0 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα: «Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση». ΕΝΕΠΡΟΤ, 27 – 28 Μαΐου 2016, ΘεσσαλονίκηΕλλάδα.

Σ.26       I. Biavetti, S. Karetsos, A., Ceglar, A. Toreti, P. Panagos, “European meteorological data: contribution to research, development, and policy support”, Proc. SPIE 9229, Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014), 2014.

Σ.25       S. Karetsos, A. Sideridis, Ε. Antonopoulou, “Migration of a decision support system to the mobile environment”. Proc of the Joint International Agricultural Conference – ECPA (European Conference on Precision Agriculture), ECPLF (European Conference on Precision Livestock Farming) and EFITA conference (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment), Wageningen, Netherlands, 6 – 8 July, 2009.

 Σ.24       Μ. Ntaliani, S. Karetsos, C. Costopoulou, “Accessing e-government services via TV”, in Proc. of the 3rd International Conference on e-Democracy “Next Generation Society: Technological and Legal Issues”, Athens, Greece, 23-5 September, 2009 (ISBN 978-963-9799-54-7).

Σ.23       Ε. Antonopoulou, S. Karetsos, M. Maliappis, A. Sideridis, “A Prototype DSS for Major Field Crops”. Proc of the 4th International Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment (HAICTA) on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences, pp. 397¬405, Athens, Greece, 18 – 20 September, 2008. ISBN 978-960-387-725-7.

 Σ.22    M. Ntaliani, C. Costopoulou, S. Karetsos, E. Tambouris, “A framework for deploying agricultural egovernment services”, in Proc. of the 4th International Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment (HAICTA) on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences, pp. 312-321, Athens, Greece, 18-20 September, 2008 (ISBN 978-960-387-725-7).

 

Σ.21       S. Karetsos, C. Costopoulou, O. Pyrovolakis, L. Georgiou, “Developing agricultural B2B processes using Web services”, in Proc. of the 6th WSEAS International Conference on Software Engineering, Parallel and Distributed Systems (SEPADS’07), pp. 161-168, Corfu Island, Greece, 16-19 February, 2007.

 

Σ.20       S. Karetsos, C. Costopoulou, M. Ntaliani, S. Chatzinotas, A. Sideridis, “A security approach for m-governmental portals”, in Proc. of the 3rd Annual International
Conference on Global e-Security (ICGeS 07)
, pp. 121-128, University of East
London, UK, 18 – 20 April, 2007 (ISBN 978-0-9550008-4-3).

 

Σ.19       M. Ntaliani, S. Karetsos, C. Costopoulou, P. Harizanis, S. Kaloudis, H. Passam, “Supporting agricultural e-governance”, in Proc. of
the 2nd e-Democracy Conference on Challenges of the Digital Era, Scientific Council for Information Society on Information Society and Citizen’s Rights, pp. 143-151, Athens, Greece, 16-17 March, 2006 (ISBN 978-960-86612-0-3).

 

Σ.18       A. Sideridis, S. Karetsos, C. Costopoulou, C. Yialouris, “Alternatives to traditional farming by e-government services”, in Proc. of the 3rd International Conference on “Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology” (HAICTA 2006), pp. 205-213, Volos, Greece, 20 – 23 September, 2006.

 

Σ.17       S. Karetsos, C.I. Costopoulou, Th. Tsiligiridis, “e-Government services using voice portals”, in Proc. of the 2nd e-Democracy Conference on Challenges of the Digital Era, Scientific Council for Information Society on Information Society and Citizen’s Rights, pp. 235-242, Athens, Greece, 16-17 March, 2006 (ISBN 978-960-86612-0-3).

 

Σ.16       M. Ntaliani, S. Karetsos, C. Costopoulou, “Implementing e-government services for agriculture: the Greek case”, in Proc. of the International Conference e-Society 2006 of the International Association for Development of the Information Society (IADIS), P. Isaias, M. McPherson, F. Bannister (Eds.), pp. 243-249, Dublin, Ireland, 13–16 July, 2006.

 

Σ.15       S. Chatzinotas, S. Karetsos, M. Ntaliani, C. Costopoulou, “Wireless security issues in m-government, in Proc. of the 45th FITCE (Federation of Telecommunications Engineers of the European Union) Congress on Telecom Wars: The Return of the Profit, Session 8.2.3, pp. 244-248, Athens, Greece, 30 August – 2 September, 2006.

 

Σ.14       S. Chatzinotas, M. Ntaliani, S. Karetsos, C. Costopoulou, “Securing m-government services: the case of Agroportal”, in Proc. of the 2nd
European Conference on Mobile Government on “Opportunities for eGovernment: adapting to mobile and ubiquitous business”
, I. Kushchu, C. Broucki, G. Fitzpatrick (Eds.), pp.61-70, 30 August – 1 September, 2006 (ISBN: 0-973341-1-9).

 

Σ.13       S. Karetsos, C. Costopoulou, M. Ntaliani, J. Savvas, A.B. Sideridis, “Current status and perspectives of e-government in Greek agriculture”, in Proc. of the 3rd International Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment (HAICTA) on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agro-environment and Food Technology (HAICTA 2006), S. Tzortzios, N. Dalezios, N. Samaras (Eds.), pp.593-602, Volos, Greece, 20-23 September, 2006 (ISBN 960-8029-44-9).

 

Σ.12    B.D. Mahaman, C.I. Costopoulou, M.S. Ntaliani, S.T. Karetsos, “Mobile services as e-government tools for rural development” (in English), in Proc. of the National Conference of the Hellenic Society of Systemic Studies on “Knowledge Management and Governing Systems”, pp. 107-115, Tripolis, Greece, 12-14 May, 2005.

 

Σ.11    L. Georgiou, S. Karetsos, O. Pyrovolakis, C. Costopoulou, “Designing agricultural B2B processes based on COSMOS Environment” (in English), in Proc. of the National Conference of the Hellenic Society of Systemic Studies on “Knowledge Management and
Governing Systems”
,
pp. 1010-1019, Tripolis, Greece, 12-14 May, 2005.

 

Σ.10       S.T. Karetsos, C.I. Costopoulou, e-Negotations in agricultural B2B e-commerce“, in Proc. of the 5th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment/3rd World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources (EFITA/WCCA 2005), J. Boaventura Cunha, R. Morais, (Eds.), pp. 409-414, Vila Real, Portugal, 25-28 July, 2005 (ISBN 972-669-646-1).

 

Σ.9        C. Costopoulou, S. Karetsos, M. Ntaliani, I. Gidarakou, A. Sideridis, “A Greek organic agriculture portal”, in Proc. of the 2nd Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment (HAICTA) on “Information Systems and Innovative Technologies in Agriculture Food and Environment”, M. Vlachopoulou, V. Manthou, L. Illiadis, S. Gertsis, M. Salambasis (Eds.), Vol. 2, pp. 136-142, Thessaloniki, Greece, 18-20 March, 2004 (ISBN 960-287-050-8).

 

Σ.8        C.I. Costopoulou, S.T. Karetsos, S.T. Kaloudis, A.B. Sideridis, “An electronic hub for forest products: the case of Christmas trees”, in Proc. of the International Congress on “Information Technology in Agriculture, Food and Environment”, K. Sindir (Ed.), pp. 85-89, Izmir, Turkey, 7-10 October, 2003 (ISBN 975-483-598-5).

 

Σ.7      C.I. Costopoulou, M.A. Lambrou, S.T. Karetsos, “E-governance meets agricultural public services”, in Proc. of the 1st Conference of the Scientific Council for Information Society on “Electronic Democracy, Information Society and Citizen’s Rights”, A.B. Sideridis (Ed.), pp. 113-128, Athens Greece, 25-26 September, 2003 (ISBN 960-15-1284-5).

 

Σ.6        S. Kaloudis, S. Karetsos, C. Costopoulou, N. LorentzosA decision support system for wildfire damage reduction with UML, in Proc. of the 4th European Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment (EFITA) on “Information Technology for a Better Agrifood Sector, Environment and Rural Living”, Z. Harnos, M. Herbon, T Wiwczaroski (Eds.), Vol. 1, pp80-89, DebrecenBudapest, Hungary, 5-9 July, 2003 (ISBN 963-472-768-9).

 

 Σ.5      P. Harizanis, C. Costopoulou, S. Karetsos, B. Mahaman, “A European sericultural portal” (in English), in Proc. of the 16th Conference of Hellenic Operational Research Society, on Project Management and Administrationpp. 417-424, Larissa, Greece, 25-27 September, 2003.

 

Σ.4      C. Costopoulou, S. Karetsos, M. Lambrou, “UMLbased modeling of a virtual agricultural market system” (in English), Πρακτικά 15ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) με θέμαΑπασχόληση, Ροή Εργασίας και Επιχειρησιακή Έρευνα, σελ. 146-156, Τρίπολη, 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου, 2002.

 

Σ.3          S. Karetsos, C. Costopoulou, H.C. Passam, J. Karapanos, “A horticultural vortal for Mediterranean countries“, in Proc. of the 1st Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment on the Impact of ICT in Agriculture, Food and
Environment
, pp. 103-107, Athens, Greece, 6-7 June, 2002.

 

Σ.2       S. Karetsos, C. Costopoulou, M. Lambrou, V. Zorkadis, “The use of intelligent agents in the e-agribusiness environment“, in Proc. of the 1st
Conference of Hellenic Association of ICT in Agriculture, Food and Environment on the Impact of ICT in Agriculture, Food and Environment, pp. 19-26, Athens, Greece, 6-7 June, 2002.

 

Σ.1       C.I. Costopoulou, S.T. Karetsos, “The broker role in agricultural electronic commerce”, in Proc. of the 3rd European Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment (EFITA), J. Steffe (Ed.), Vol. 2, pp. 421-426, Montpellier, France, 18-20 June, 2001.

 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

 

Κ.1      S. Karetsos, “Transactional Environmental Support System Design: Global Solutions”, Book Review, International Journal of Green Computing, IGI. Vol 4, No 1 (2013), pp. 112-115, ISSN: 1948-5018.